String Manipulation in Python

က်ြန္ေတ္ာတုိ့ string manipulation ကုိ ဒီေန့တူတူေလ့လာၾကပါမယ္။string ေတြကေတာ့ စာသားေတြျဖစ္လုိ့ က်ြန္ေတာ္လုိ့လုိခ်င္တဲ့တုိင္းအသုံးခ်နုိ္င္တဲ့အခါက် အရမ္းအသုံး၀င္ပါတယ္။string ဆုိတာ ေနရာတုိင္းမွာရွိေနတာပါ အခုဖတ္ေနတဲ့စာေတြကုိပဲၾကည့္ပါ။

အဲ့ေတာ့က်ြန္ေတာ္တုိ့စၾကေတာ့မွာမုိ့ ctrl+alt+t ကုိသုံးျပီး  terminal ကုိဖြင့္ပါ python လုိ့ရုိက္လုိက္ပါ။

က်ြန္ေတာ္ေတာ့ virtualenv ကုိသုံးပါတယ္။ဘာေၾကာင့္သုံးတာလဲဆုိ အရင္ပုိ့စ္ေတြမွာျပန္ဖတ္ေပးပါ။python version 3.6.5 ကုိသုံးထားတာေတြ့မွာပါ။

Operators +,*,in

က်ြန္ေတ္ာတုိ့ + ကုိသုံးရင္ string နွစ္ခုကုိေပါင္းေပးသြားျပီး * ကေတာ့ ေျမွာက္ေပးတာမုိ့ ေနာက္ထပ္ အရည္အတြက္နဲ့ထြက္လာပါတယ္။in ကေတာ့ string ထဲကေန တစ္လုံးခ်င္းယူတာနဲ့ string ထဲပါမပါစစ္တဲ့ေနရေတြမွာသုံးပါတယ္။in ရဲ့ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တဲ့ not in ကေတာ့ ကုိယ့္ဘာ့သာစမ္းသုံးနုိင္ျပီး သေဘာေပါက္ေနျပီလုိ့ယံုပါတယ္။

Raw String Vs String

က်ြန္ေတာ္တုိ့ raw string နဲ့ string ကုိၾကည့္မယ္ဆုိ ဘာကြာလဲဆုိေတာ့ escape လုပ္ေပးတယ့္ character ေတြဆုိတာရွိပါတယ္ ဥပမာ ‘\n’ ဆုိတစ္ေၾကာင္းဆင္ေပးတာမ်ိုးပါ။ေအာက္မွာၾကည့္ပါ။

Escape character            print

\’                                   Single Quote

\”                                  Double Quote

\t                                  Tab

\n                                 Newline (line break)

\\                                 Backslash

အဲ့ေတာ့အေပါ္ကတုိင္းၾကည့္မယ္ဆုိ က်ြန္ေတာ္တုိ့ print လုပ္လုိက္တဲ့အခါက် တစ္ေၾကာင္းဆင္းသြားတာေတြ့ရမွာပါ။

က်ြန္ေတာ္တုိ့ ဒါမ်ိုးက ရုိးရုိးstring မို့က်ြန္ေတာ္တုိ့ escape character ေတြကုိ အလုပ္လုပ္ေစပါတယ္။အဲ့ေတာ့က်ြန္ေ္တာ္တုိ့ raw string အေနနဲ့သုံးခ်င္တယ္ဆုိ r ေလးထည့္ေပးရပါတယ္။

Built-in String Functions

Function Description
chr() Converts an integer to a character
ord() Converts a character to an integer
len() Returns the length of a string
str() Returns a string representation of an object

အဲ့ေတာ့က်ြန္ေတာ္တုိ့ chr() ကေတာ့ ascii ေတြကုိ character ေျပာင္းေစပါတယ္။ဥပမာ a က ascii တန္ဖိုး 97ပါ။asciitable ကုိသြားၾကည့္နုိင္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ ့ord ကေတာ့ ေစာေစာကရဲ့ေျပာင္းျပန္ပါ။len ကေတာ့ string ဘယ္နွစ္လုံးရွိလဲကုိၾကည့္တာျဖစ္ျပီး integerတုိ့ တျခား datatype ကေန string ကုိခ်ိန္းခ်င္ရင္ str() ကုိသုံးပါတယ္။

Index and Slice

က်ြန္ေတာ္တုိ့ လုိခ်င္တဲ့ဟာကုိပဲ ဆြထုတ္ယူတာမ်ိုးမွာသုံးပါတယ္။ေအာက္က example ကုိၾကည့္ရင္ပုိနားလည္နုိင္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တု့ိအခန္းနံပါတ္ပုံစံနဲ့ ယူတာကုိေတာ့ indexing လု့ိေခါ္ပါတယ္။slice ကေတာ့ range နဲ့ယူတာပါ။index ကုိနားလည္ရင္ လြယ္ပါတယ္။က်ြန္ေတာ္တုိ့ zeroကေနအျမဲစျပီး len(string)-1 ကေတာ့အျမဲအဆုံးျဖစ္ပါတယ္။အဲ့ထဲမွာ range နဲ့ျပန္ယူတာက်ေတာ့ အစကိနး္ေလးကေနတုိးတယ့္ပုံစံမ်ိုးပါပဲ။

Useful Methods

upper,lower,isupper,islower

က်ြန္ေတာ္တုိ့ဒီမွာ upper ကေတာ့ စာလုံးေတြအကုန္ၾကီးေစျပီး lower ကေတာ့ စာလုံးအကုန္ေသးေစပါတယ္။is ေတြကေတာ့ အကုန္လုံးကအၾကီးလားအေသးလားစစ္တာပါ။title ေတြရဲ့ သေဘာတရားအရ အစစာလုံးေတြၾကီးပါတယ္။အဲ့တာေၾကာင့္မုိ့ True ျပန္တာပါ။

isalpha,isalnum,isdecimal,isspace

အဲ့ေတာ့က်ြန္ေတာ္တုိ့ isalpha က letter ေတြခ်ည္းပဲပါတာမ်ိဳးနဲ့ blank မျဖစ္မွ true ျဖစ္တာပါ။isalnum ကေတာ့ letter and number and not blank ပါ။isspace နဲ့ isdecimal ကေတာ့နားလည္မယ္ထင္ပါတယ္။

က်ြန္ေတာ္တုိ့ေအာက္က function ေလးကုိၾကည့္ၾကည့္ပါ။number ေတြပဲေ၇ြးထုတ္ေပးတဲ့ function ေလးေရးၾကည့္ရေအာင္။

isdecimalရဲ့အသုံး၀င္ပုံကုိရွင္းျပခ်င္လုိ့ေရးျပတာပါ။တကယ္တမ္းမေရးသင့္တဲ့ပုံစံပါ numbers ရွာခ်င္ယံုနဲ့အဲ့လုိအရွည္ၾကီးေရးတာ။

startswith and endswith methods

အစကဘာနဲ့စလဲနဲ့ အဆုံးဘာနဲ့ဆုံးလဲကုိ စစ္ရင္သုံးပါတယ္။ဥပမာ image file ေတြပဲလုိခ်င္ရင္ jpgတုိ့ png တုိ့ကုိပဲ ေရြးလုိခ်င္တဲ့ေနရာမ်ိုးမွာ endswith နဲ့စစ္ၾကပါတယ္။

Join and Split

က်ြန္ေတာ္တုိ့အေပါ္ကတုိင္းၾကည့္မယ္ဆုိ တစ္ခုခုကုိ ေပါင္းခ်င္တယ္ဆုိ joinကုိသုံးပါတယ္။split() အထဲမွာေတာ့ ကုိခြဲထုတ္ခ်င္တဲ့ ဟာေလးကုိထည့္ျပီး သုံးယုံပါပဲ။ဘာမွမပါဘူးဆုိအကုန္လုံးကုိခြဲထုတ္မွာပါ။စမ္းၾကည့္ပါ။

Removing spaces

strip(),lstrip(),rstrip()

က်ြန္ေတာ္တုိ့ မလိုအပ္တဲ့ space ေတြဖ်က္ဖုိ့တြက္သုံးပါတယ္။strip()ကေတာ့ ေဘးနွစ္ဖက္လုံးကဖ်က္ျပီး lstripက ဘယ္ဖ်က္ပါတယ္။rstrip ကေတာ့ညာဘက္ကဖ်က္ေပးပါတယ္။

အားလုံးကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။က်ြန္ေတာ္တုိ့မၾကာမီမွာ python online course ထြက္ရွိေတာ့မွာမုိ့ မိတ္ေဆြတုိ့အေနနဲ့ အရင္ဦးဆုံးအသိေပးခံခ်င္တယ္ဆုိ subscribe လုပ္ထားဖုိ့မေမ့ပါနဲ့။ဘယ္လုိsubscribe လုပ္ရမလဲဆုိ အ၀ါေရာင္ေလးနဲ့ ေရးထားတဲ့ Your start in python programming ေလးကုနွိပ္ျပီး email ထည့္ျပီး confirm လုပ္ေပးယံုပါပဲ။

Subscribe လုပ္ျခင္းျဖင့္ဘာေတြရနုိင္မလဲ-

  • က်ြန္ေတာ္တုိ့တင္သမ်ွ tutorial တုိင္းကုိ မိတ္ေဆြဆီ email မွတစ္ဆင့္ပုိ့ျပီး အသိေပးျခင္း
  • က်ြန္ေတာ္တုိ့ online course ဖြင့္တဲ့အခါ အရင္ဦးဆုံး discount ရမွာမုိ့ ေပးထားသင့္ပါတယ္။
  • က်ြန္ေတာ္တုိ့ basic python online course မွာသင္ၾကားရမယ့္ ဘာေတြပါ၀င္မယ္ဆုိတာကုိမိတ္ေဆြအရင္ဦးဆုံးသိရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Share:

Leave a Reply